Czysta technologia AHPCO


Technologia kosmiczna stacji NASA

Oczyszczacze powietrza SHU to jedyne obecnie dostępne na rynku oczyszczacze wykorzystujące najnowocześniejszą technologię. Jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologia, którą wykorzystuje się w stacjach kosmicznych NASA.

Ten całodobowy system w ciągu pierwszych 90 minut działania może wyeliminować ponad 95% wirusów, bakterii i pleśni.

AHPCO logo

Dzięki technologii AHPCO SHU wytwarza warstwę jonów wodorotlenku, rodników, rodników nadtlenkowych, nadtlenków wodoru, która za pomocą działania światła i wilgoci uruchamia reakcję rozkładu substancji organicznych i nieorganicznych: w powietrzu pozostają wyłącznie cząsteczki tlenu i wodoru.

Jest to całkowicie naturalne zjawisko podobne do tego podczas burzy: powietrze oczyszcza się.

Dwutlenek tytanu

Dwutlenek tytanu jest naturalny. Uznawany jest za substancję bezpieczną i nieszkodliwą dla zdrowia ludzi. Działa na zasadzie zwykłego fotokatalizatora i ma wiele zalet: niski koszt, wysoką wydajność fotokataliczną i nietoksyczność. Produkt posiada właściwości biomedyczne i gwarantuje właściwe oczyszczanie.

 

Działanie

Fotokataliza to naturalne zjawisko, w którym przy użyciu światła (naturalnego lub sztucznego) substancja zwana fotokatalizatorem (TiO2) zmienia prędkość reakcji chemicznej.

Działanie przypomina fotosyntezę.

Zachodzący proces chemiczny to utlenianie, które rozpoczyna się w wyniku połączonego działania światła i wilgoci. Dwa elementy (światło i powietrze) w kontakcie z powłoką nanopowierzchni uruchamiają reakcję i późniejszy rozkład substancji organicznych i nieorganicznych.