Jak działa system SHU ?


System AHPCO

Dzięki 10-letnim badaniom specjalistów branż Aerobiologia i Biotechnologia opracowano system oczyszczania powietrza, który wykorzystuje zaawansowany proces utleniania hydratowanej komórki fotokatalitycznej (AHPCO). SHU używa technologii następnej generacji, która nie opiera się na filtrach lub przechodzeniu powietrza przez oczyszczacze, a produkuje warstwę utleniaczy, które oczyszczają powietrze i różne powierzchnie jednocześnie eliminując zanieczyszczenia.

SHU inside

Zabija drobnoustroje, bezpieczny dla ludzi

Jony (produkowane przez system AHPCO) zabijają drobne organizmy i są jednocześnie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Dzieje się tak w wyniku reakcji niektórych enzymów w naszych organizmach, które chronią nas przed wodoronadtlenkiem, ozonem, hydroksylem oraz innymi tlenkami. Dzięki diecie odżywiania nasz organizm produkuje wiele naturalnych przeciwutleniaczy, co chroni nas przed utlenianiem. Nasz organizm naturalnie broni nas przed takimi jonami. Pleśń, bakterie, wirusy i inne biologiczne substancje zanieczyszczające nie mają takich mechanizmów obronnych.

 

SHU: ekologiczna technologia

System nie polega na używaniu filtrów. Jest praktycznie bezobsługowy.

Powietrze nie jest filtrowane ani wymuszane przez wentylatory bądź duże oczyszczacze, jak w przypadku oczyszczaczy wykorzystujących wysokowydajne filtry cząstek, co daje dużą oszczędność energii. Ponadto specjalna powłoka lamp bakteriobójczych UVC technologii LongLife+™ eliminuje problemy związane z  szybkim zużyciem, które występują w innych lampach dostępnych na rynku. Po 9000 godzinach wydajność standardowej lampy UV spada do 65% UVC. Dzięki zastosowaniu naszej technologii LongLife +™ po 16 000 godzinach wydajność spada raptem  do 80% UVC.