Rodzaje zanieczyszczeń powietrza


Większość osób spędza około 90% swojego czasu w pomieszczeniach.

Według Agencji Ochrony Środowiska i Wyższego Instytutu Zdrowia

poziom substancji zanieczyszczających powietrze w pomieszczeniach może być 2-5(nawet do 10) wyższy niż na świeżym powietrzu. Według Światowej Organizacji Zdrowia 40% budynków stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia ze względu na zanieczyszczone w nich powietrze. Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach mogą wywołać: podrażnienie oczu i skóry, podrażnienie płuc, ból gardła, zmęczenie i mdłości. Według Amerykańskiej Fundacji Astmy i Alergii oraz Wyższego Instytutu Zdrowia jeden na czterech Włochów cierpi na astmę i alergie. W Polsce ponad 40% cierpi na alergie, w miastach ponad 50% !, ponad 10 % na astmę, a ponad 25% na inne schorzenia związane z zanieczyszczonym powietrzem. 

Główne grupy zanieczyszczeń powietrze to :

 1. Lotne Związki Organiczne(LZO, z ang. VOC – Volatile Organic Compounds)
 2. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne– bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie, inne
 3. Inne  zanieczyszczenia– pyły, pyłki, dymy i gazy

 

Lotne Związki Organiczne (LZO, z ang. VOC Volatile Organic Compounds
VOC

Skąd pochodzą i dlaczego są szkodliwe ?

 • węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan) – farby, kleje, procesy spalania, składniki
 • aceton – farby, pokrycia ochronne, zmywacze, materiały wykończeniowe i uszczelnienia, składniki uszczelniaczy, fotokopiarki, dywany, linoleum, benzyna
 • węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen) – procesy spalania, kleje, farby, benzyna, linoleum, tynki, masy gipsowe
 • związki zawierające chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan) – tapicerowanie, środki do czyszczenia dywanów, lakiery, zmywacze, rozpuszczalniki
 • octan n-butylu – pokrycia dźwiękochłonne, linoleum, uszczelnienia
 • dichlorobenzen – środki przeciw molom, odświeżacze powietrza, dywany
 • 4-fenylocykloheksen (4-PC) – farby, dywany
 • terpeny – nabłyszczacze, środki czystości, dezoranty, zmiękczacze, papierosy

Do innych źródeł LZO zaliczyć można produkty przemysłu farmaceutycznego, petrochemicznego, laboratoria analityczne, pestycydy i inne.

Źródło: Wikipedia

Toluen, Ksylen i formaldehyd to najczęściej występujące w domach, biurach i innych pomieszczeniach LZO.

Wywołują wiele chorób, są trujące w zamkniętych pomieszczeniach, niektóre wykazują działanie rakotwórcze.

 

 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne :    mikroby 1

 

 

Rodzaj

Bakterie

Grzyby, Pleśnie

Pierwotniaki, wirusy

Źródła pochodzenia

ludzie, odpady kuchenne, organiczne, śmieci, toalety, kuchnie, składowiska śmieci, kubły i kontenery na śmieci, wykładziny i dywany, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, wiele innych źródeł

systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, wilgotne pomieszczenia, zewnętrzne powietrze, łazienki, toalety, piwnice, psująca się żywność , inne.

 zwierzęta, ludzie, żywność, klimatyzacja, śmieci itp, 

 

 

 

 Inne zanieczyszczenia     zanieczyszczenia 1

 

 

Rodzaj

Pyły

Pyłki i alergeny

Gazy, dymy

Źródła pochodzenia

 powietrze zewnętrzne, przemysł, samochody, komunikacja, inne

rośliny, drzewa, zwierzęta domowe i hodowlane, dywany, tkaniny, pościel, itp

przemysł, komunikacja, papierosy, inne