Skuteczność działania SHU


Skuteczność utleniania fotokatalicznego

Dzięki silnym zdolnościom ultelania  –  fotokatalityczne utlenianie może skutecznie odkażać, odwaniać i oczyszczać powietrze, wodę i inne powierzchnie. Fotokataliza nie tylko zabija komórki bakteryjne, ale powoduje też ich rozkład. Udowodniono, że dwutlenek tytanu jest skuteczniejszy niż jakikolwiek inny środek antybakteryjny, ponieważ reakcja fotokatalityczna następuje nawet wtedy, gdy warstwa komórek bakterii pokrywa powierzchnię, a bakterie silnie się namnażają.Aktywacja i przenikanie przez warstwę bakterii tworzących biofilm (działanie odkażające) na jakiejkolwiek powierzchni  jest efektywne, podczas gdy tradycyjne odkażające środki chemiczne okazują są mniej skuteczne.

Ponadto endotoksyna powstająca po śmierci komórki jest rozkładana w działaniu fotokatalicznym. Dwutlenekk tytanu nie ulega rozkładowi i wykazuje długotrwałe działanie antybakteryjne i wirusobójcze. Dezynfekcja dwutlenkiem tytanu jest 3 razy bardziej skuteczna niż ta za pomocą chloru i 1,5 razy bardziej niż za pomocą ozonu.

Wirusy niszczone są w podobny sposób jak bakterie.

Wirusy takie jak HIV są zwykle podatne na niszczące właściwości światła ze względu na swoją światłowrażliwość. Utlenianie fotokataliczne można opisać jako intensywne światło, które odbija się od metalowej powierzchni i w ten sposób utlenia toksyny. Określa się je jako przyspieszenie reakcji fotochemicznej w obecności katalizatora. Ten rodzaj technologii przekształca szkodliwe cząstki i toksyczne gazy w bezpieczniejsze związki, takie jak dwutlenek węgla i woda.

SHU eliminuje w czasie rzeczywistym wiele groźnych bakterii i wirusów…

 • Salmonella  enterica
 • Staphylococcus aureus
 • Oporne szczepy Staphylococcus aureus:
 • Oporny na metycylinę (MRSA) i CA-MRSA / PVL-MRSA
 • Enterococcus (VRE) oporny na wankomycynę
 • Listeria monocytogenes
 • Escherichia coli (E. coli O157: H7) Campylobacter jejuni
 • Acinetobacter baumannii
 • HIV 1
 • Influenza A Avian Influenza (wirus ptasiej grypy)
 • H1N1 (u ludzi i świń) Herpes Simplex Typu 1 Polio Typu 2
 • Norovirus i Murine Norovirus Rhinowirus
 • Ludzki koronawirus (SARS Surrogate)
 • / Rotawirus / RSV / Adenowirus

 

DZIAŁANIE SHU NA BAKTERIE, GRZYBY I DROŻDŻE

Przykładowo:

Wyniki pokazują, że oczyszczacze  SHU zmniejszają występowanie pleśni, drożdży i bakterii o 98% w warunkach domowych.

zestaw petri home

bez SHU               z SHU

 

Ponadto System SHU skutecznie usuwa większość LZO (VOC) z powietrza. 

 

Więcej informacji w broszurach (patrz p.strona broszury)